سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

جریمه ی تخلف مهندسین ناظر چیست؟

اولین وظیفه مهندس ناظر طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری این است که خلاف واقع گواهی ندهد و پس از مشاهده ی یک تخلف آن را فورا به شهرداری طلاع دهد، با تخلف از این وظیفه و حکم تخریب و جریمه ی کمیسیون 100، شهرداری موظف است با گزارش کتبی، تخلف مهندس ناظر را به شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع دهد. شورای انتظامی نظام مهندسی و ساختمانی طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مرجع صالح رسیدگی به این گونه پرونده ها است چنانچه کارشناسان تشخیص بدهند که مهندس ناظر مرتکب کوتاهی شده است با توجه به خسارت به وجود آمده، وی را به محدودیت از کار از شش ماه تا سه سال و در صورت تکرار تخلف به حداکثر مجازات محکوم می نماید همچنین شورای انتظامی نظام مهندسی موظف است محکومیت مهندس ناظر را در پروانه نظام مهندسی وی ثبت کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند.