سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

اعتراض به دادگاه تجدیدنظر مهریه

گاهی در شکایات تجدید نظر مهریه که علیه ما مطرح می شود، حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و موجب اجرای حکم اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مهریه شد.