سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی

هدف از اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

هدف از اعاده دادرسی حقوقی حفظ حق و اجرای عدالت برای افراد است. دادرس نیز مانند سایر افراد در معرض خطا و اشتباه بوده و دلایلی که وجود دارد که صدور رای دادرس دچار اشتباه شده است اجازه نمی دهد که چنین حکمی باقی بماند.